spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →

Cenník

Cenník realitných služieb


Fajn realitnej kancelárie, prevádzkovanej spoločnosťou Fajn reality s.r.o., sídlo Zimná 20, 040 01 Košice, IČO: 52 097 773, Prevádzka: Cassofin, Letná 27, 040 01 Košice.

Provízia je odmena realitnej kancelárie za služby, ktoré realitná kancelária poskytuje. Provízia je konečná a nenavyšuje sa o ďalšie poplatky. Fajn realitná kancelária má vždy v cene inzerovaných nehnuteľností zahrnutú províziu dohodnutú s klientom. Províziu realitnej kancelárie hradí výlučne záujemca o sprostredkovanie, to znamená, že províziu účtujeme len kupujúcemu, alebo len predávajúcemu. Provízia sa platí až po uzatvorení obchodu. Je uvedená výlučne v sprostredkovateľskej zmluve, ktorá špecifikuje aj obsah služby. Cena služby je realitnou kanceláriou vopred oznámená klientovi pred podpisom sprostredkovateľskej zmluvy, spolu s poučením podľa zákona č.102/2014 Z.z. v znení noviel. Realitná kancelária je povinná poučiť klienta o reklamačnom poriadku kancelárie, či alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI:

  • Sprostredkovanie predaja bytu 3000 € plus DPH
  • Sprostredkovanie predaja pozemku, záhrady, chaty a pod. 3-5% plus DPH minimálne 2.000 € plus DPH
  • Sprostredkovanie predaja rodinného domu s pozemkom 3-5 % plus DPH
  • Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti jedno mesačné nájomné nehnuteľnosti
  • Iné doplnkové služby k sprostredkovaniu predaja nehnuteľností podľa dohody.


V individuálnych prípadoch môže byť provízia realitnej kancelárie stanovená dohodou na základe lokality ponúkanej nehnuteľnosti, náročnosti konkrétneho obchodného prípadu a poskytnutého realitného servisu.

V cene provízie sú zahrnuté: nábor nehnuteľnosti, fotografie, príp. video nehnuteľnosti, obhliadky nehnuteľnosti, inzercia na realitných portáloch, dohodnutie podmienok predaja, hypotekárne poradenstvo, vypracovanie rezervačnej zmluvy, vypracovanie autorizovanej kúpnej zmluvy advokátom, vypracovanie nájomnej zmluvy, poplatky za štandardný prevod vlastníckych práv v katastri nehnuteľností, sprostredkovanie vypracovania znaleckého posudku, zabezpečenie zmluvnej dokumentácie, poradenská činnosť v realitnej oblasti, odovzdanie nehnuteľnosti, asistencia pri prepise energií.
Ak sa realitná kancelária s klientom písomne nedohodnú inak, platí tento cenník realitných služieb Fajn realitnej kancelárie. Výška sprostredkovateľskej odmeny a náhrada nákladov za realitné služby sa stanovuje výlučne dohodou medzi realitnou kanceláriou a klientom. Dohoda medzi realitnou kanceláriou a klientom má prednosť pred ustanoveniami tohto cenníka realitných služieb.